Versteeg IT Solutions hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Federatie Nederlandse IT industrie). De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. U kunt de voorwaarden downloaden door op de onderstaande link te klikken.

Algemene Voorwaarden